WELKOM OP DE WEBSITE VAN "MEHEN, STUDIECENTRUM VOOR HET OUDE EGYPTE".

Wie of wat is ‘’Mehen, Studiecentrum voor het oude Egypte’’?

Mehen is in 2002 opgericht door Bep Koek-Overvest en Jan Koek. Het studiecentrum ontplooit allerlei activiteiten die er met name op gericht zijn om de kennis over het faraonische Egypte te verspreiden aan iedereen die hier belangstelling voor heeft. Bij activiteiten van ‘’Mehen, Studiecentrum voor het oude Egypte’’ mag u diepgang verwachten, onderwerpen die aan bod komen worden uitvoerig van alle kanten belicht. Gedurende (een deel van) de jaren 2008, 2009 en 2010 vormde Mehen samen met Het Huis van Horus één organisatie. Sinds 1 juli 2010 is Mehen, Studiecentrum voor het oude Egypte, een zelfstandige stichting die geen winstoogmerk heeft. Mehen stelt gelden ter beschikking aan opgravingsteams in Egypte en voor de studie over het oude Egypte; in dit kader heeft Mehen de MEHEN-scriptieprijs voor egyptologie ingesteld. Een jury bestaande uit o.a. docenten van de Rijksuniversiteit Leiden en de conservator van de Egyptische afdeling van het Rijksmuseum van Oudheden te Leiden zal een keer in de twee jaar de afstudeerscripties met als onderwerp het oude Egypte beoordelen. De best gewaardeerde scriptie zal worden beloond met een geldbedrag van € 1.500,--. Zie verder onder "extra informatie".

Activiteiten van Mehen zijn o.a. het geven van lezingen en cursussen, het organiseren van studiedagen en reizen, ook op verzoek. Sinds 1991 hebben Bep en Jan Koek succesvolle (thema)reizen naar Egypte georganiseerd en naar vele collecties van het oude Egypte in musea in Europa en de Verenigde Staten van Amerika. In december 2011 en 2015 was er een bijzondere reis naar Soedan, in februari 2012 een interessante reis naar de Dachla-oase in Egypte. In oktober 2013 was er een geslaagde reis naar Jordanië met o.a. een bezoek aan de oude stad Petra. In 2014 en 2015 organiseerde Mehen reizen naar Egyptische collecties en tentoonstellingen in Zuid-Duitsland, Verenigde Staten, Lille en Florence. Tevens waren er de laatste jaren een aantal themareizen naar Luxor. In februari 2016 maakten wij een themareis naar Abydos.

Deze twee foto's tonen de zonnebark gedurende de tocht door het hiernamaals zoals afgebeeld in het derde en vierde uur van het Poortenboek. In de zonnebark staat de zonnegod met een ramskop (zijn nachtelijke gedaante), hij wordt omcirkeld door de slang Mehen die de zonnegod beschermt. Op de voorplecht staat de god Sia (inzicht) en erachter staat de god Heka (toverkracht). Dal der Koningen, grafkamer Ramses I (foto's Jan Koek).

Donateur worden?

Als u onze doelstelling wilt ondersteunen, word dan donateur van de stichting Mehen, Studiecentrum voor het oude Egypte, voor minimaal € 25,-- per jaar. Echtparen/samenwonenden betalen € 35,-- per jaar. Het bankrekeningnummer is NL86INGB0671936387 BIC: INGBNL2A t.n.v. B.J. Koek-Overvest e/o J.G. Koek te Elst (U). Donateurs krijgen korting op de meeste activiteiten van Mehen en hebben gratis toegang tot de jaarlijkse Mehendag. Op het ogenblik zijn er ruim 100 donateurs die Mehen ondersteunen.

Donaties

Totaal heeft Mehen in zes jaar tijd bijna € 32.000,-- aan donaties en aan de Mehen-scriptieprijs kunnen uitkeren. Kijkt u onder "extra informatie" om de onderverdeling van deze donaties te zien. (Beweeg de muis over "home", dan verschijnt "extra infomatie" en klik erop.)

Publicaties

Mehen publiceert regelmatig artikelen over het oude Egypte in de rijk geïllustreerde reeks "Mehen. Essays over het oude Egypte". In december 2015 is de vijfde uitgave van "Mehen. Essays over het oude Egypte 2015" uitgekomen met de volgende bijdragen:

- "De god Toetoe, heer van de demonen", door prof. dr. O.E. Kaper

- "Het schoeisel van Toetanchamon", door dr. A. Veldmeijer

- "Het Min-project (TT 109)", door I. Morfini MA

- "Het graf van Neb-en-Ma'at", door J. Koek 

- "Landbouw in het oude Egypte" door dr. J. Wieringa

- "Enige dodenboekspreuken uit de 21e dynastie", door dr. H. Milde

- "Gebel el Silsila", door dr. M. Nilsson en J. Ward

- "De sprinkhaan in het oude Egypte", door J. Koek 

- "Prinsessen, plunderaars en priesters in het Dal der Koningen", door prof. dr. S. Bickel

- "Pottenkijkers, nieuwe toepassingen in de archeologie van het oude Egypte", door M. Uildriks MA.

Totaal bevat het boek 196 pagina's op A-4 formaat met ca. 200 kleurenfoto's. Voor degenen die in 2015 donateur waren van Mehen kost dit boek € 10,--, (1 exemplaar per donateur), niet-donateurs betalen € 25,--. (excl. evt. verzendkosten van € 5,-- voor Nederland en € 11,50 voor België). Bestelling per e-mail of telefonisch.

De inhoud van de eerdere boeken van Mehen vindt u onder "extra informatie".

Mehendag

De Mehendag is een (mid)dag speciaal bedoeld voor donateurs van Mehen. De afgelopen jaren werden deze dagen in het Rijksmuseum van Oudheden te Leiden gehouden. In 2016 vond de Mehendag op zaterdag 25 juni plaats. Sprekers waren drs. L. Pinch-Brock over "De restauratie van de sarcofaag van Merenptah", Cathelijne Theunissen-Devens MA over "Klaagvrouwen in het oude Egypte" en Jan Koek over "De rol en betekenis van de meerval in het oude Egypte".

Op 30 juni 2012 waren de sprekers prof. dr. O.E. Kaper over "De god Toetoe" en Jan Koek over "De rol van de hyena in het oude Egypte". Op zaterdag 29 juni 2013 sprak prof. dr. M. Raven over "Het graf van Meryneith in Sakkara" en Jan Koek over "De rol van de oryx in het oude Egypte". Op zaterdag 28 juni 2014 gaf dr. R. van Walsem een lezing over "Diversificatie en competitie in de decoratie in elitegraven van het Oude Rijk" en sprak Jan Koek over "De rol van de tilapia in het oude Egypte." Zaterdag 27 juni 2015 hield dr. R. Demarée een lezing over "Humor en droefenis in het oude Egypte"; waar konden de oude Egyptenaren over lachen en waar over huilen? Jan Koek gaf een lezing over "De rol en de betekenis van de benoevogel." 

Mehen Studiecentrum

Het Mehen Studiecentrum bevindt zich in 's-Gravenhage, Prins Hendrikstraat 14 (begane grond), ingang Heemskerckstraat links van nr. 47 (2518 EJ). De bibliotheek van Mehen is hierin opgenomen en er zullen regelmatig lezingen en andere bijeenkomsten worden gehouden.

Bereikbaarheid Mehen Studiecentrum:

Om per openbaar vervoer naar het Mehen Studiecentrum te komen neemt u vanaf Den Haag Centraal Station tramlijn 16, richting Statenkwartier. De tramhalte bevindt zich weer naast het station aan de Rijnstraat. Uitstappen bij halte Van Speykstraat (6e halte). Even teruglopen en linksaf via het Prins Hendrikplein, de Prins Hendrikstraat inlopen. Tweede straat rechts is de Heemskerckstraat. Links van nr. 47 bevindt zich de ingang van het Mehen Studiecentrum. (foto interieur)

Bep en Jan Koek