Studiedag: Het Egyptische Dodenboek

Datum: vrijdag 29 december 2017
Locatie: Rijksmuseum van Oudheden, Leiden
Tijd: 10.15 – 16.45 uur, met pauzes
Kosten: € 27,50 voor donateurs / € 35 voor overigen

Jan Koek

Tijdens deze studiedag zullen vele aspecten van het Dodenboek behandeld worden.

Voorlopig programma

10.15 uur – 11.00 uur: Inleiding op het Egyptische Dodenboek
11.00 uur – 12.00 uur: Dodenboekspreuk 17: “Begin van de verheffingen en gedenkingen, het uitgaan en het weer afdalen in het dodenrijk (het schone westen).” Een van de langere
spreuken met maar liefst 15 verschillende vignetten.
12.00 uur – 13.30 uur: Pauze
13.30 uur – 14.30 uur: Dodenboekspreuk 149 (en 150): Deze spreuk is een samenvatting van de
verschillende regio’s (j3wt) in de onderwereld. Alle regio’s zullen kort worden besproken.
14.30 uur – 14.45 uur: Pauze
14.45 uur – 15.45 uur: Dodenboekspreuk 151: “Spreuk voor het geheime hoofd”. Het vignet geeft een soort schematische plattegrond van de grafkamer weer
15.45 uur – 16.00 uur: Pauze
16.00 uur – 16.45 uur: Dodenboekspreuk 99b: “Spreuk om een veerboot te brengen in het dodenrijk”. Deze spreuk voorziet in de behoefte om een transportmiddel te hebben.

Aanmelden