De power-vrouwen van Amarna

Dr. Jacobus van Dijk

Datum: 12 september 2017
Locatie: Den Haag, Mehen Studiecentrum
Tijd: 14.30 uur
Kosten: € 10 voor donateurs / € 12,50 voor overigen

Vrouwen speelden een belangrijke rol aan het hof van koning Achnaton in Amarna. Zijn moeder Teje had als weduwe van Achnaton’s vader haar eigen paleis in Amarna. Natuurlijk resideerde daar ook de beroemde koningin Nefertiti, over wier achtergrond vrijwel niets bekend is, en een andere koningin, Kiya, die misschien de moeder van de latere koning Toetanchamon was. Bij Nefertiti had Achnaton zes dochters, van wie er in elk geval twee een belangrijke rol speelden in de verwikkelingen rond de troonsopvolging na Achnaton’s dood. Maar er waren ook voedsters en kinderjuffrouwen, zoals Nefertiti’s voedster Tiye, een tante van Achnaton. In de lezing zullen al deze hooggeplaatste dames de revu passeren. Wat weten wij van hun positie aan het hof en van hun onderlinge verhoudingen? Is het waar dat Achnaton twee van zijn eigen dochters huwde en zelfs kinderen bij hen had? En wie is de mysterieuze daxamunzu die na de dood van haar echtgenoot een Hettitische prins wilde trouwen om hem koning van Egypte te maken?

Aanmelden